Metodologia

Metodologia

La nostra forma de treballar. Gestió de projectes de principi a fi.

Recollida d'especificacions

Analitzem la teva empresa i la documentació existent per entendre les teves necessitats.

Gestió dels projectes

Gestionem el projecte de principi a fi, duent a terme totes les accions necessàries.

Documentació

Documentem totes les accions realitzades així com els seus resultats.

Lliurament clau en mà

Lliurem el projecte clau en mà, a punt perquè continues amb la teva activitat.

Manteniment

Seguim treballant per assegurar la continuïtat dels treballs realitzats.

Informes

Seguim en contacte i vam realitzar informes de funcionament i resultats.

“Qui no sap i no sap que no sap, deixa-li. Qi sap i sap que sap, segueix-li. Qui no sap i sap que no sap, ajuda-li.”

Proverbi àrab.

¡Gracias por tu upload!