Dpt. Tècnic

Domingo Hernando García

Responsable Departament Tècnic
Domingo Hernando García

De formació Administrativa i Comptable, inicia la seva carrera professional en diverses empreses en els Departaments de Logística i Comptabilitat. El 1987 s’incorpora a Moulinex Espanya, on reorienta la seva carrera cap a la Informàtica, inicialment com a operador i aviat com Administrador de Sistemes HP3000, HP9000, AS400, Novell, Lotus Notes i Microsoft Windows, ocupant-se també de l’explotació de l’ERP corporatiu B.P.C.S.

El 2005 inicia una aventura empresarial en un altre terreny, però finalment recondueix de nou la seva vida professional cap a la Informàtica, incorporant-se a AssessorIT al setembre de 2009. És especialista en Gestió i Administració d’Entorns Microsoft i Sistemes de backup i recuperació de Symantec.

“El saber és l’única propietat que no es pot perdre”.

Bías de Priene

¡Gracias por tu upload!